Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

mely a The Wholeness Work®, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://thewholenesswork.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül az egyéni jelentkezők (a továbbiakban: Ügyfél) számára meghirdetett szolgáltatásokra – tréningek, coach ülések, online kurzusok – (a továbbiakban: Szolgáltatások) vonatkozik.

The Wholeness Work® weboldal, a Soft Skill Akadémia (https://softskillakademia.hu), mint márkanév, al-márkaneve:

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a https://softskillakademia.huhttps://thewholenesswork.hu domain név összes fő- és aloldalára, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, továbbá a megvásárolható online tananyagokra.

Az ÁSZF meghirdetésétől hatályon kívül helyezéséig áll fenn.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A Szolgáltatások igénybevételével Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

Neve: Szilvási Gabriella EV.

Székhelye/levelezési címe: 2131 Göd, Palczer János utca

Adószáma: 68131304-1-33

Cégjegyzékszáma: 51274542

Ügyfélszolgálati e-mail címe: info@thewholenesswork.hu

Telefonszáma: +36 70 4556 769

Honlap címe: https://softskillakademia.huhttps://thewholenesswork.hu

A biztosított szolgáltatás

A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott Szolgáltatások nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja egyéni Ügyfeleknek:

  • online/személyes interaktív tréningek, workshopok
  • online tananyagok árusítása
  • egyéni online/személyes foglalkozás, coaching

Amennyiben Ügyfélnek bármely Szolgáltatással kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken.

Regisztráció

A tréningre, a coach ülésre való jelentkezéshez előzetes online regisztráció szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. 

A regisztrációról az Ügyfél visszaigazolást kap (válasz e-mail) az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megadott jelentkezési és számlázási adatokat, valamint a tréninggel, a coach üléssel kapcsolatos további szükséges információkat is.

Részvételi feltételek

A tréningen csak azok a regisztrált személyek vehetnek részt, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen, vagy a helyszínen befizették. A tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására nincs lehetőség.

Részvételi díj fizetése

A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges a regisztrációs válasz e-mail szerint átutalással megfizetni. Azok az Ügyfelek, akik a tréninget megelőző kettő munkanapon belül regisztráltak a részvételi díjat készpénzben a tréning napján a tréninget közvetlenül megelőzően (több napos tréning esetén, az első napon) készpénzben fizetik meg.

A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a tréning napján (több napos tréning esetén, az első napon) vehetik át.

A szolgáltatások ára; Akciók; Kuponok; Bónuszok

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban értendő, alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Szolgáltató fenntartja a honlapról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát. A módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

Amennyiben a Szolgáltató, minden gondossága ellenére, hibás ár kerül a honlap felületére, a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott Szolgáltatásra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt, kupont biztosítson.

A kedvezmények/kuponok más kedvezményekkel/kuponokkal nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

Az Ügyfél a vásárlás pillanatában érvényes aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek bónuszként (térítés nélkül) adjon Szolgáltatást. Az Ügyfelek nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak bónuszként, melyet előzőleg már megvásároltak.

A bónuszok nem válthatók át pénzre.

A bónuszok elnyerésének feltételeit minden esetben a megrendelési űrlapok tartalmazzák.

Feliratkozási feltételek

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét a Honlapon található űrlapok bármelyikén megadja.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy vásárlás egyben a Honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

A Honlap Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Elállás / Lemondás

Ügyfél a tréninget, workshopot írásos formában (e-mail) lemondhatja, legalább öt nappal azt megelőzően; ekkor a tréning teljes részvételi díja visszatérítésre kerül. Az öt napon belül érkező lemondás esetén a tréning díjának visszafizetésére nincs lehetőség; ez esetben a már befizetett díj átváltható egy következő tréningre.

Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett tréningen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.

Vis major (Rendkívüli helyzetek)

Szolgáltatónak jogában áll a képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a képzés ismertetőjében meghatározott minimális létszámot, vagy ha Szolgáltató a képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben Ügyfeleket a lehető leghamarabb értesíti a képzés elmaradásáról, és Ügyfelek részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. Ügyfél jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó képzésen történő részvételre felhasználni.

Szolgáltató jogosult a képzésen résztvevő Ügyfelet a részvételből kizárni, amennyiben magatartása a képzést, Szolgáltatót vagy a képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzést. Ezen esetben a képzés díja nem jár vissza.

Szerzői jogok

Szolgáltató minden jogot fenntart a weboldalon megjelenő tartalmak terjesztésével kapcsolatban. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén Szolgáltató 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint kötbérigénnyel élhet – minden egyes elemért külön-külön -, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

Adatvédelem

Szolgáltató Ügyfél személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. 

Kiegészítő megjegyzés

Minden egyéb esetben, amikor nem egyéni jelentkezőkről van szó, hanem vállalkozások, vállalatok, illetve egyéb szervezetek fejtik ki igényüket tréningre, egyéni és csoportos képzésre, akkor minden egyes esetben külön, a tréningszolgáltatást igénybe vevő Szervezet és az Soft Skill Akadémia között létrejövő megállapodás képezi a szolgáltatás alapját és határozza meg az együttműködés kereteit.

Budapest, 2021. április 15.

Melléklet

Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Szilvási Gabriella EV

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@thewolenesswork.hu